Koncept flexicurity na českém trhu práce

Název práce: Koncept flexicurity na českém trhu práce
Autor(ka) práce: Duda, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tomková, Magdalena
Oponenti práce: Lapáček, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá Evropskou strategií zaměstnanosti a popisuje koncept Flexicurity. Na příkladech Dánska a Nizozemí ukazuje klady a zápory tohoto konceptu. Dále vysvětluje různé významy slov flexibilita a jistota na trhu práce. Hodnotí rovněž úroveň flexibility a jistoty na českém trhu práce a možnost aplikace Flexicurity v České republice.
Klíčová slova: jistota; flexibilita; flexicurity; trh práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2006
Datum podání práce: 24. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3049/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: