Teorie endogenních peněz a současná měnová politika

Název práce: Teorie endogenních peněz a současná měnová politika
Autor(ka) práce: Korda, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Šindel, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce hledá odpověď na otázku: jakou povahu má v současné době ? charakterizované určitým typem měnové politiky ? peněžní nabídka. Nejprve je provedeno odlišení pojmů endogenní a exogenní nabídka peněz. Dále jsou diskutovány různé přístupy k nabídce peněz. Zvláštní pozornost je věnována postkeynesovské teorii. Současná měnová politika je v práci reprezentována cílováním inflace. Endogenní přístup k nabídce peněz je poté porovnán s touto měnovou politikou. Odpověď na otázku se pokouší nalézt také ekonometrická analýza založená na Grangerových testech kauzality.
Klíčová slova: Grangerův test kauzality; cílování inflace; současná měnová politika; exogenní peníze; endogenní peníze
Název práce: Theory of Endogenous Money and Contemporary Monetary Policy
Autor(ka) práce: Korda, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Šindel, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2006
Datum podání práce: 26. 6. 2006
Datum obhajoby: 20. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3268/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: