Komplexní zóna volného obchodu: vymezení a případová studie (EU - Jižní Korea)

Název práce: Komplexní zóna volného obchodu: vymezení a případová studie (EU - Jižní Korea)
Autor(ka) práce: Knebel, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce popisuje základní vlastnosti komplexních zón volného obchodu a ukazuje je na příkladu smlouvy mezi Evropskou unií a Jižní Koreou. První kapitola se zabývá teoretickými aspekty komplexních zón volného obchodu. Druhá kapitola analyzuje potenciál korejské ekonomiky a korejskou strategii v oblasti regionálních integrací. Třetí kapitola rozebírá závazky obsažené ve smlouvě mezi EU a Jižní Koreou a odhaduje jejich dopady na vzájemné obchodní vztahy.
Klíčová slova: Jižní Korea; komplexní zóna volného obchodu; Evropská unie
Název práce: Comprehensive free trade area: description and case study (EU-South Korea)
Autor(ka) práce: Knebel, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper gives description of comprehensive free trade area treaties and explains them using the example of agreement between European Union and South Korea. First chapter focuses on theoretical aspects of comprehensive free trade areas. Second chapter of this paper provides analysis of the potential of Korean economy. It also describes trade strategy of South Korea as far as regionalism is concerned. The third chapter deals with the content of the agreement between EU and South Korea and analyses the potential impact of this agreement on mutual trade relations of these two partners.
Klíčová slova: South Korea; European Union; comprehensive free trade area

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 13. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: