Analýza projektu vývoje software na zakázku

Název práce: Analýza projektu vývoje software na zakázku
Autor(ka) práce: Návrat, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Kudláček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá aplikací a využitím metodologií a metodik projektového řízení a vícekriteriálního rozhodování v prostředí reálného projektu vývoje software na zakázku. V práci jsou formulována doporučení a vhodné přístupy pro využití takovýchto metodologií a metodik v jednotlivých fázích projektu s důrazem na individuální přístup ze strany manažera projektu.
Klíčová slova: Vícekriteriální rozhodování; Projektové řízení; Metodika; Metodologie; Projekt; Vývoj; Software
Název práce: Custom software development project analysis
Autor(ka) práce: Návrat, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Kudláček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 13. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5451/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: