Reálná hodnota v účetnictví

Název práce: Reálná hodnota v účetnictví
Autor(ka) práce: Benáčková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o reálné hodnotě v účetnictví v kontextu ostatních metod ocenění. V práci je stručně shrnuto použití reálné hodnoty v účetním systému České republiky, v rámci mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Závěr práce je věnován vypovídací schopnosti výkazů při aplikaci reálné hodnoty, tichým rezervám a nerealizovaným ziskům. Krátce je zmíněna i problamtika tzv. push-down efektu.
Klíčová slova: oceňování; push-down efekt; reálná hodnota
Název práce: Fair value in accounting
Autor(ka) práce: Benáčková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on using fair value in accounting in the context of other metods of measurement. There is summarized the application of fair value in Czech Republic and in IAS/IFRS. At the end of this thesis is discussed about presentation of the statements, if the fair value is applicated, next about latent pensions and about gains and losses and push-down effect.
Klíčová slova: fair value; push-down effect; measurement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 10. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27835/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: