Občansko-politické vzdělávání v zahraniční politice: Příklad Německa

Název práce: Občansko-politické vzdělávání v zahraniční politice: Příklad Německa
Autor(ka) práce: Pavlík, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První kapitola popisuje koncept soft power a veřejné diplomacie. Druhá část se zabývá systémem občansko-politického vzdělávání v Německu a charakterizuje jednoho z jeho důležitých aktérů -- politické nadace. Zaměřuje se při tom hlavně na jejich činnost v zahraničí, která je hodnocena ve třetí části s ohledem na vliv na soft power Německa. Tato práce se rovněž zabývá postavením nadací jako aktéra německé veřejné diplomacie.
Klíčová slova: občansko-politické vzdělávání; politické nadace; veřejná diplomacie; soft power
Název práce: Civic education in foreign policy: German example
Autor(ka) práce: Pavlík, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first chapter describes the concept of soft power and public diplomacy. The second part deals with the system of civic education in Germany and characterises one of its important actors -- the political foundations. It mainly focuses on their activities abroad, which are evaluated in the third part in terms of their influence on Germany's soft power. This thesis also deals with the foundation's rank as an actor of German public diplomacy.
Klíčová slova: political foundations; public diplomacy; civic education; soft power

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 9. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30143/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: