Kulturní kapitál města Hradce Králové a jeho odraz v kulturní politice města

Název práce: Kulturní kapitál města Hradce Králové a jeho odraz v kulturní politice města
Autor(ka) práce: Špičáková, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem "Kulturní kapitál města Hradce Králové a jeho odraz v kulturní politice města" popisuje, jak se toto centrum moderní architektury vyvíjelo v posledním století. Zvláštní pozornost je věnována vybraným stavbám posledních let, které navazují na prvorepublikovou architektonickou tradici a hrají v životě města i jeho obyvatel značnou roli. Tradice a charakteristický obraz města ovlivňují práci politických představitelů a jejich plány pro budoucí rozvoj, ale také životní styl ve městě. Z toho důvodu je těmto tématům věnován dostatečný prostor. Závěr bakalářské práce zaujímá zpracování ankety, týkající se spokojenosti s životem ve městě a vnímání architektonických prvků.
Klíčová slova: Urbanismus; Moderní architektura; Hradec Králové; Životní styl
Název práce: Cultural capital of Hradec Králové and its influence to the cultural policy of the city
Autor(ka) práce: Špičáková, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis called "Cultural capital of Hradec Králové and its influence to the cultural policy of the city" describes creation and development of this modern city during the last century. The thesis focuses mainly on significant buildings and constructions of the last few years. Tradition and the image of the city influence two main sectors that are mentioned here. The first of them are plans for the future, created by municipal council, the second is the lifestyle of inhabitants. The last chapter refers to investigation on public opinion.
Klíčová slova: Lifestyle; Modern Architecture; Urbanism; Hradec Králové

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 9. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29453/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: