Publikování bibliografických informací v souladu s principy linked data

Název práce: Publikování bibliografických informací v souladu s principy linked data
Autor(ka) práce: Hladká, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Svátek, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bibliografická data jsou standardním nástrojem popisu informačních zdrojů. V současné době vyvstává potřeba adaptovat je na prostředí webu, kam se soustřeďuje zájem většiny uživatelů hledajících informace. Předkládaným řešením je změna tradičního formátu reprezentace bibliografických dat. Významné postavení ve vývojových tendencích současného webu má iniciativa sémantický web, zaměřující se na zachycení sémantiky (významu) dat ve strojově zpracovatelné formě. Cílem je efektivnější zpracování informací webovými aplikacemi, které přináší mnoho výhod a usnadnění uživatelům webu. Iniciativa linked data představuje praktický prostředek dosažení vize sémantického webu: představuje soubor doporučení, jak publikovat strukturovaná data se zaměřením na jejich efektivní propojování, sdílení a využití nejrůznějšími aplikacemi. Diplomová práce dokumentuje proces převodu formátu bibliografických záznamů Databáze publikační činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze (PCVSE). Výhody přijetí publikačního modelu linked data jsou demonstrovány na různých realizovaných projektech. Předloženy jsou zkušenosti získané během implementace datového modelu RDF ve fázích modelování, propojování a zpřístupňování datového souboru. Ústřední myšlenkou je představení linked data jako optimálního způsobu reprezentace bibliografických dat na webu.
Klíčová slova: bibliografické informace; RDF; Databáze publikační činnosti VŠE; linked data; bibliografická data
Název práce: Publishing of bibliographic information according to the Linked Data principles
Autor(ka) práce: Hladká, Jitka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Svátek, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bibliographic data provide well established means of the information resource description. Nowadays, there is obvious need to make this data more web-friendly and web-compatible, while web is mostly seen as the only place where people are seeking information. The proposed solution is to change the traditional bibliographic data representation format. Semantic Web initiative presents enhancement of the current web with machine processable data semantics (meaning). The main goal is to manage more effective information processing by web applications that brings up many benefits for web users. Linked data are seen as practical means to reach the semantic web vision. This initiative promotes best practices of publishing, connecting and sharing structural data on the web. This thesis reports the transformation of bibliographic records' format in case of Database of publishing activities at University of Economics, Prague (PCVSE). Benefits of linked data publishing model are demonstrated on the realized projects. The main part describes practical experiences gained during the implementation of RDF framework in phases of data modelling, interlinking and exposing the dataset. The linked data publishing model is seen there as an optimal web-compatible bibliographic data representation format.
Klíčová slova: RDF; Academic Bibliography Database of the University of Economics, Prague; linked data; bibliographic data; bibliographic information

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 9. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: