Získavaní pracovníku

Název práce: Získavanie pracovníkov
Podnázev práce: v spoločnosti Tatum Slovakia, s.r.o.
Autor(ka) práce: Múčková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Václavková, Llucie
Oponenti práce:
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Definícia pojmu získavanie pracovníkov Zabezpečenie procesu získavania pracovníkov Podmienky ovplyvňujúce záujem o zamestnanie Zdroje pracovníkov Získavanie pracovníkov z interných zdrojov Získavanie pracovníkov z externých zdrojov Postup získavania pracovníkov Identifikácia potreby získavania pracovníkov Popis a špecifikácia pracovného miesta Zváženie alternatív Identifikácia potenciálnych zdrojov uchádzačov Metódy získavania pracovníkov Uchádzači sa ponúkajú sami Doporučenie stávajúceho pracovníka Vývesky v podniku i mimo neho Letáky Spolupráca so vzdelávajúcimi inštitúciami Spolupráca s odbormi Inzercia Využívanie internetu Internet a tlačené médiá zároveň Multiposting Dokumenty požadované od uchádzačov Formulácia ponuky zamestnania Uverejnenie ponuky zamestnania Zhromažďovanie dokumentov a informácií od uchádzačov Predvýber uchádzačov Zostavenie zoznamu uchádzačov, ktorí by mali byť pozvaní k výberovým procedúram Predstavenie spoločnosti TATUM
Klíčová slova: získavanie;pracovníkov;v;spoločnosti;Tatum;Slovakia
Název práce: Získavaní pracovníku
Autor(ka) práce: Múčková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Václavková, Llucie
Oponenti práce:
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta:
Katedra:

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2007

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: