Rakouská a post-keynesovské teorie hospodářského cyklu: substituty nebo komplementy?

Název práce: Rakouská a post-keynesovské teorie hospodářského cyklu: substituty nebo komplementy?
Autor(ka) práce: Uhliarová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Kindlová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rakouská i postkeynesovská škola, obě stojící mimo hlavní proud ekonomické teorie, spojují svou teorii hospodářského cyklu s peněžními vlivy. Prostřednictvím analýzy daných teorií tato práce zkoumá, zda kromě zařazení do skupiny monetárních teorií cyklu mezi nimi lze nalézt i další společné prvky. Lze rakouskou a postkeynesovskou teorii hospodářského cyklu označit jako substituty nebo komplementy? Teoretická analýza je na závěr doplněna o hodnotící škálu, odrážející tento substituční či komplementární charakter.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; rakouská ekonomie; postkeynesovská ekonomie
Název práce: Austrian and Post Keynesian theory of business cycle: Substitute or complement?
Autor(ka) práce: Uhliarová, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Kindlová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Neither Austrian nor Post Keynesian school is part of contemporary economic mainstream, both schools explain business cycle theory by monetary influences. This thesis examinates, through analysis of these theories, whether there are any other common elements except of the fact that both are monetary theories of business cycle. The key question author tries to answer is if we can describe these theories as substitute or complement. In last part theoretical analysis is enriched by the scale, which reflects substitution or complementary nature of the theories.
Klíčová slova: business cycle; Austrian economics; Post Keynesian economics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 8. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26007/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: