Projektové řízení malých a středních týmů a analýza podpůrných aplikací

Název práce: Projektové řízení malých a středních týmů a analýza podpůrných aplikací
Autor(ka) práce: Demuth, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je problematika projektového řízení malých a středních týmů a analýza nástrojů pro podporu řízení projektů. Jejím hlavním cílem je zmapování a popsání vlastností podpůrných nástrojů, které jsou v současné době dostupné. V souladu s dnešním trendem webových aplikací a jejich poskytováním v modelu SaaS (Software as a Service) je pozornost zaměřena především na opensource nebo zdarma šířené produkty provozované právě prostřednictvím webového rozhraní. Analýzou těchto nástrojů vznikl přehled dostupné funkcionality v jednotlivých produktech, na jehož základě jsou vybrány nástroje vhodné pro provoz a podporu řízení projektů v modelových situacích menších a středních týmů ve firemním i školním prostředí a na simulovaných projektech jsou jejich možnosti ověřeny prakticky.
Klíčová slova: podpůrné nástroje pro vedení projektů; metodiky budování IS/ICT; globální metodiky; projektové vedení
Název práce: Small and medium-sized teams project management and supporting tools analysis
Autor(ka) práce: Demuth, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is concerned with an issue of small and medium-sized teams project management and supporting tools analysis. The primary objective is to explore and describe currently available tools intended for project management support. In line with today's trend of Web applications and their provisioning in SaaS (Software as a Service) model, main focus is given to opensource or freely available products operating through a Web interface. Analysis of these instruments provided an overview of functionality present in individual products, which is then used as a guideline for choosing appropriate project management supporting tools under defined conditions of small and medium-sized teams in commercial and academic environment, abilities of chosen products are then proved by simulating an exemplary project.
Klíčová slova: project management; project management supporting tools; global methodologies; IS/ICT building methodologies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2010
Datum podání práce: 4. 5. 2011
Datum obhajoby: 8. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29248/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: