Teorie oceňování nemovitostí, ocenění konkrétní nemovitosti

Název práce: Teorie oceňování nemovitostí, ocenění konkrétní nemovitosti
Autor(ka) práce: Dvořáková, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Godány, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o problematice oceňování nemovitostí. Ve své teoretické části se zabývá základními pojmy z oblasti oceňování nemovitostí a metodami, které se při oceňování nemovitostí používají. V praktické části je již oceněna konkrétní nemovitost a to rodinný dům s příslušenstvím pomocí administrativní metody oceňování. Ocenění je provedeno administrativním způsobem podle oceňovací vyhlášky.
Klíčová slova: metody oceňování; rodinný dům; nemovitost
Název práce: Theory of real estate valuation and valuation of a concrete realty
Autor(ka) práce: Dvořáková, Jitka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Godány, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's thesis deals with the issue of real estates valuation. The work deals with basic concepts of the valuation of real estates and methods, which are used for the valuation of real estates. The concrete real property, which is a family house with equipment, is valued by administrative valuation method in the practical part. The evaluation is carried out by the administrative method according to valuation regulation.
Klíčová slova: methods of valuation; family house; real estate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 8. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28705/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: