Mezinárodní investiční rozhodnutí

Název práce: Mezinárodní investiční rozhodnutí
Autor(ka) práce: Trešl, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářské práce nabízí ucelený přehled o základních zásadách mezinárodního kapitálového investování a zahrnuje v jednotlivých kapitolách popis všeobecného investičního prostředí, teorii investičního portfolia a specifika mezinárodních investičních rozhodnutí. Práce vychází z české odborné literatury,z osvědčené americké literatury a především z aktuálních studií některých amerických ekonomů, kteří se specializují na možnosti využití mezinárodního investičního prostředí.
Klíčová slova: rozhodnutí; portfolio; diverzifikace; mezinárodní investice; investování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2007
Datum podání práce: 13. 5. 2007
Datum obhajoby: 19. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5497/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: