Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací

Název práce: Trends in web application development
Autor(ka) práce: Jasný, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brabec, Tomáš
Oponenti práce: Špánek, Roman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is divided between two main topics: the first are trends in web application development on the client-side. Described are AJAX and COMET techniques, JSON format for data interchange, tools usable to debug Javascript applications and three Javascript libraries. Important part of client-side development are forms, which are far from ideal in their current state. Hence description of XForms and Web Forms 2.0 and their comparison is included. The second topic is server-side development. First the most used technologies used today are evaluated. Further, several frameworks are described and compared on a set of criteria. Python, Ruby and Java languages are represented.
Klíčová slova:
Název práce: Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Autor(ka) práce: Jasný, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Tomáš
Oponenti práce: Špánek, Roman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova: webová aplikace; javascript; ajax; comet; framework; python; ruby; java

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 20. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: