iPad and its potential in education

Název práce: iPad and its potential in education
Autor(ka) práce: Hloušek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jaklová, Martina L.
Oponenti práce: Smekal, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis focuses on the Apple's iPad in the educational institutions and provides reader with the compact overview about the device in this field. Firstly, it shows the strategy of the company in the Europe and the Czech Republic. Secondly, there are mentioned iPad competitors from the different perspectives and the comparison. Thirdly, iPad usage in the schools; if it is even suitable device for this field and how students and educators can benefit from it. This is followed by the survey among the high school and university students. The questionnaire was divided into the two groups -- non-iPad users and iPad users. And lastly the thesis shows various case studies from the different schools and how the iPad can be implemented into the curriculums. Also contains recommendations and the best practises from the different high schools and universities, which can be inspiring for the new iPad pilot projects.
Klíčová slova: iOS; Mac OS X; iPod; Apple Inc.; iPad; education; Mac; Apple
Název práce: iPad and its potential in education
Autor(ka) práce: Hloušek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jaklová, Martina L.
Oponenti práce: Smekal, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce poskytuje čtenáři ucelený přehled o zařízení iPad od společnosti Apple voblasti vzdělávání. Nejprve ukazuje strategii společnosti v Evropě a České republice. Dále pak zmiňuje a srovnává iPad s konkurenčními výrobky z různých pohledů. Další z kapitol pojednává o použití iPadu ve škole, rozebírá, jestli je toto zařízení vůbec vhodné pro školní instituce a jak studenti a učitelé z něj mohou benefitovat. Důležitou částí je průzkum mezi studenty středních škol a univerzit. Tento dotazník byl rozdělen na dvě skupiny -- iPad neuživatele a uživatele. V neposlední řadě pak práce ukazuje různé případové studie ze středních a vysokých škol a to jak může být iPad integrován do výuky. Práce také obsahuje různá doporučení a osvědčené postupy ze škol, které už mají pilotní projekty s iPady za sebou a nebo v nich neustále běží.
Klíčová slova: Apple; iOS; iPad; Mac; iPod; Apple Inc.; vzdělávání; Mac OS X

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Institut technologie a inovačního managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 7. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29493/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: