Kodaňská kritéria EU a jejich plnění Tureckem a Chorvatskem

Název práce: Kodaňská kritéria EU a jejich plnění Tureckem a Chorvatskem
Autor(ka) práce: Zákravská, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Sudliankou, Aliaksandr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Kodaňská kritéria EU a jejich plnění Tureckem a Chorvatskem" se zabývá popisem stavu plnění politických a ekonomických kritérií Turecka a Chorvatska. První kapitola pojednává o rozšiřování Evropské unie a zejména o východním rozšíření. Je zde také popsán vznik kritérií a jejich jednotlivé části. Druhá a třetí kapitola popisuje vzájemné vztahy obou kandidátských zemí s EU a stav plnění jednotlivých kritérií. V závěru jsou zjištěné výsledky shrnuty.
Klíčová slova: Kodaňská kritéria; Chorvatsko; Turecko
Název práce: The Copenhagen criteria and their fulfilment by Turkey and Croatia
Autor(ka) práce: Zákravská, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Sudliankou, Aliaksandr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis "The Copenhagen criteria and their fulfilment by Turkey and Croatia" deals with description of stadium of fulfilment of political and economical criteria by Turkey and Croatia. First chapter deals with enlargement of the European Union and especially with the eastern enlargement. There is also description of formation of Copenhagen criteria and their parts. Second and third chapter handle with the description of relationships between EU and both candidate countries and the stadium of fulfilment of the criteria. In final part there is a summary of gathered results.
Klíčová slova: the Copenhagen criteria; Croatia; Turkey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2010
Datum podání práce: 9. 5. 2011
Datum obhajoby: 7. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28407/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: