Jak lze využít údaje z výkazu Cash flow v řízení firmy

Název práce: Jak lze využít údaje z výkazu Cash flow v řízení firmy
Autor(ka) práce: Bradáčová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Čada, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá rozborem výkazu cash flow. Cílem práce je analyzovat výkaz u firmy Rybářství Velké Meziříčí, a. s. za tři účetní období a aplikovat metody hodnocení investic na konkrétní investici firmy. Dále je cash flow využit v určitých ukazatelích a podnik je oceněn jednou z metod oceňování podniku pomocí cash flow.
Klíčová slova: Finanční plánování ; Rozvaha; Cash flow
Název práce: Data Assimilation from Cash flow Statement in the Management of a Firm
Autor(ka) práce: Bradáčová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Čada, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with analysis of the cash flow statement. The aim is to analyze the cash flow statement of Rybářství Velké Meziříčí, a. s. for the three past financial years and apply the investment evaluation methods to the specific investment of the company. Then the cash flow is used in certain indicators and business is evaluated by one of the methods using cash flow.
Klíčová slova: Financial planning; Balance sheet; Cash flow

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 6. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27204/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: