Proprietární komunity a soukromé poskytování veřejných statků

Název práce: Proprietární komunity a soukromé poskytování veřejných statků
Autor(ka) práce: Tětek, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šíma, Josef
Oponenti práce: Ždímal, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Existence veřejných statků bývá často pokládána za dostatečný důvod pro jejich vládní poskytování, a to následkem fenoménu černého pasažérství. V dané práci je tento přístup podroben kritice pomocí diskuze alternativních pohledů na problematiku veřejných statků s odkazem na reálné příklady soukromého poskytování veřejných statků, jako je územní plánování, tvorba pravidel či výstavba infrastruktury. V rámci výzkumu soukromého poskytování se autor zaměřuje na funkci soukromých vlastnických práv a smluvních vztahů a na nich založených vlastnických komunitách. Autor zkoumá komunity ve Spojených státech amerických a České republice a dokládá, že soukromé poskytování veřejných statků je na trhu poptávané a tato poptávka je v kontextu vhodného institucionálního prostředí uspokojována.
Klíčová slova: územní plánování; územní správa; veřejné statky
Název práce: Proprietary Communities and Private Provision of Public Goods
Autor(ka) práce: Tětek, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šíma, Josef
Oponenti práce: Ždímal, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The fact that public goods exist is often taken as a rationale for government provision of such goods, mostly because of the free rider phenomenon. In the given paper the author challenges this view through theoretical discussion of alternative views on public goods and empirical evidence of private provision of public goods, such as zoning, rule creation and infrastructure development. Private property rights and contracting with communities based on these institutional tools are the main focal point in the research of private provision. Author examines proprietary communities in USA and Czech Republic and shows that private provision of public goods is subject to market demand and this demand is met with supply, given the appropriate institutional context.
Klíčová slova: public goods; governance; zoning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2011
Datum obhajoby: 3. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: