Predikce vývoje budoucí hodnoty firmy

Název práce: Predikce vývoje budoucí hodnoty firmy
Autor(ka) práce: Račická, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marinič, Pavel
Oponenti práce: Němeček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je nastínit možný postup predikce vývoje budoucí hodnoty konkrétní firmy. Teoretická část představuje metody analýzy firemní výkonnosti, postup sestavení dlouhodobého finančního plánu a metodu stanovení hodnoty firmy na základě prognózovaných volných peněžních toků. Praktická část aplikuje metody vyložené v teoretické části na realitu firmy. Je provedena finanční analýza společnosti a podle jejích výsledků navržen dlouhodobý finanční plán. Poté je stanovena budoucí hodnota firmy podle plánu prostřednictvím predikovaných volných peněžních toků (free cash flow). Na závěr je cílová situace srovnána s výchozí situací a na základě tohoto srovnání je zhodnocena úspěšnost navrženého plánu.
Klíčová slova: free cash flow; EVA; hodnota firmy; dlouhodobé finanční plánování; analýza výkonnosti firmy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2007
Datum podání práce: 14. 5. 2007
Datum obhajoby: 4. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5516/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: