Blended learning ve vzdělávání manažerů

Název práce: Blended learning ve vzdělávání manažerů
Autor(ka) práce: Duchek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá bledended learning a jeho použitím ve vzdělávání a rozvoji manažerů. Přináší přehled o tom, jaké existují přístup k blended learningu a jaké formy a metody se využívají v tomto způsobu vzdělávání. Součástí práce je i návrh na využití blended learningu při inovaci výukových metod na FM VŠE Jindřichův Hradec.
Klíčová slova: blended learning; vzdělávání a rozvoj manažerů; vzdělávání dospělých; smíšené vzdělávání; e-learning
Název práce: Blended learning in Education of Managers
Autor(ka) práce: Duchek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper concerns with blended learning and with its usage in education and development of managers. The paper brings out survey of existing approaches to blended learning and list of forms and methods which are used in this educational concept. Part of this paper is proposal for blended learning utilization in process of inovation of teaching methods at FM VŠE Jindřichův Hradec.
Klíčová slova: education and development of managers; e-learning; blended learning; adults educating

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 1. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23120/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: