Management nadnárodní společnosti a finanční krize

Název práce: Management nadnárodní společnosti a finanční krize
Autor(ka) práce: Bačák, Marian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Fuňák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem a řízením nadnárodní společnosti, která čelí důsledkům finanční krize. Zahrnuty jsou teoretické poznatky týkající se mezinárodního managementu a analýzy podniku, které jsou následně prakticky aplikovány na firmu General Motors Corporation. Výsledkem strategických analýz je zmapování současné situace firmy, určení možného vývoje do budoucna a navržená doporučení.
Klíčová slova: automobilový průmysl; mezinárodní management; finanční krize; General Motors
Název práce: Management of Multinational Company and Financial Crisis
Autor(ka) práce: Bačák, Marian
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Fuňák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Thesis summarizes development and management of multinational corporation which must deal with the consequences of the financial crisis. It includes theoretical background within international management and strategic analyses which are applied in functional part to General Motors Corporation. The result of the strategic analyses is to map the current situation of the company, its prospective trend and recommendations.
Klíčová slova: automotive industry; General Motors; financial crisis; international management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 1. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18054/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: