Island a evropské integrační procesy

Název práce: Island a evropské integrační procesy
Autor(ka) práce: Plavec, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Tunkrová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zmapovat vztahy mezi Islandem a evropskou integrací, zformulovat postoj Islandu k ní a vysvětlit faktory, které tento postoj ovlivňují. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je provedena základní charakteristika Islandu a jsou zde rozebrány faktory ovlivňující postoj země k evropské integraci. Druhá kapitola je pak věnována vývoji vztahů mezi Islandem a evropskou integrací, a to od jejích počátků po vznik EHP. Třetí kapitola se zabývá výlučně vztahy mezi Evropskou unií a Islandem, pozornost je věnována také okolnostem podání islandské přihlášky do EU a následnému vývoji.
Klíčová slova: Evropské hospodářské společenství; Evropské sdružení volného obchodu; EHS; ESVO; EHP; Evropský hospodářský prostor; Evropská unie; Island; evropská integrace; vstup do EU; EU
Název práce: Iceland and the European Integration Processes
Autor(ka) práce: Plavec, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Tunkrová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to describe the relationship between Iceland and the European integration, define Iceland's attitude towards it and explain the factors that shape this attitude. The thesis consists of three chapters. In the first chapter, basic characteristics of Iceland are laid out and an analysis of the factors that influence the country's attitude towards the European integration is conducted. The second chapter is dedicated to the development of mutual relations between Iceland and the European integration. This chapter covers period from the beginnings of the integration to the establishment of the EEA in the 1990s. The third chapter deals exclusively with the relationship between the EU and Iceland; some special attention is paid to the circumstances under which the Icelandic application to the EU was submitted as well as to the successive developments.
Klíčová slova: european integration; accession to the EU; EFTA; European Economic Community; EEC; EEA; Iceland; EU; European Economic Area; European Free Trade Area; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 17. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: