Interkulturní komunikace (Korejská republika)

Název práce: Interkulturní komunikace (Korejská republika)
Autor(ka) práce: Jiroušová, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce Interkulturní komunikace (Korejská republika) vymezuje v první části základní definice a přístupy k interkulturní komunikaci, kultuře a interkulturalitě. Čistě teoretickou pasáž zakončuje test interkulturních předpokladů, jež spojuje teoretický přístup a praktické využití.Druhá kapitola je věnována faktům o Korejské republice: přehled významných historických událostí, politická a ekonomická charakteristika země a náboženství. Stěžejní částí je kapitola interkulturní komunikace v praxi, jejímž základem jsou převážně osobní zkušenosti s korejskou kulturou a názor samotných Korejců na vlastní kulturní hodnoty a společnost. Korejská společnost je stále velmi uzavřená a založená na tradičních hodnotách, jež stanovují množství pravidel, kterých si dostatečně neempatický pozorovatel ani nemusí všimnout. Obsah této práce by měl přispět k tomu, aby se návštěvník Korejské republiky vyvaroval chybných kroků a zároveň, aby s dostatečným nadhledem zvládl stresové situace způsobené kulturními odlišnostmi.
Klíčová slova: korejský životní styl, zvyky, hodnoty a postoje; interkulturní komunikace; test interkulturního vnímání; korejská kultura; Korejská republika
Název práce: Intercultural communication (Republic of Korea)
Autor(ka) práce: Jiroušová, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master thesis Intercultural Communication (Republic of Korea) defines the basic definitions and approaches to culture and intercultural communication. Theoretical passage is concluded with the test of intercultural sensitivity that combines theoretical and practical approach. Next chapter is devoted to facts about the Republic of Korea: an overview of important historical events, political and economic characteristics and religion. The key passage - intercultural communication in the praxis is mostly based on the personal experience with Korean culture and on opinions of Koreans for their own cultural values and society. Korean society is based on traditional values which determine a set of rules which may not been even noticed. The content of this paper should contribute to avoiding the missteps while staying in the Korean culture.
Klíčová slova: Republic of Korea; Korean culture; Intercultural communication; Korean life style, values, habits; test of intercultural sensitivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2010
Datum podání práce: 1. 4. 2011
Datum obhajoby: 17. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27759/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: