Metodika projektového řízení vybrané organizace a její porovnání s metodikou PRINCE2

Název práce: Metodika projektového riadenia vybranej organizácie a jej porovnanie s metodikou PRINCE2
Autor(ka) práce: Mikuš, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná práca sa venuje téme projektového riadenia. Pojednáva jednak o obecných základoch tejto disciplíny, zároveň však podáva i detailnú deskripciu autorom zvolenej organizácie a jej spôsobov vedenia projektov. Hlavným cieľom práce je pomocou metódy popisnej analýzy predstaviť projektovú metodiku vybranej organizácie a následne ju porovnať s jedným z obecne uznávaných štandardov v oblasti projektového riadenia - metodikou PRINCE2. Z tohto porovnania by mali okrem iného vzniknúť návrhy, ako je možné metodiku danej spoločnosti upraviť tak, aby bola efektívnejšia a lepšie napomáhala k úspešnému managementu projektov.
Klíčová slova: projekt; PRINCE2; projektový management; projektové riadenie
Název práce: Metodika projektového řízení vybrané organizace a její porovnání s metodikou PRINCE2
Autor(ka) práce: Mikuš, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předkládaná práce se věnuje tématu projektového řízení. Pojednává jednak o obecných základech této disciplíny, zároveň však podáva i detailní deskripci autorem zvolené organizace a jejích způsobů vedení projektů. Hlavním cílem práce je pomocí metody popisné analýzy představit projektovou metodiku vybrané organizace a následně ji porovnat s jedním z obecně uznávaných standardů v oblasti projektového řízení - metodikou PRINCE2. Z tohoto porovnání by mělo kromě jiného vzejít doporučení, jak je možné metodiku dané společnosti upravit tak, aby byla efektivnější a lépe napomáhala k úspěšnému managementu projektů.
Klíčová slova: projektový management; projektové řízení; projekt; PRINCE2
Název práce: Project Management Methodology of the Selected Organisation and its Comparison with the PRINCE2 Methodology
Autor(ka) práce: Mikuš, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis concerns with the topic of project management. General foundations of the project management and a comprehensive description of the selected organisation and its approach to the project management are both discussed in the thesis. The main objective of the thesis is to introduce project management methodology of the selected organisation and to compare it with the PRINCE2 methodology. Based on the analysis of both methodologies, there are several company's methodology enhancements proposed to drive company's effectiveness improvements.
Klíčová slova: Project Management; Project; PRINCE2

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu informací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2010
Datum podání práce: 24. 4. 2010
Datum obhajoby: 17. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24358/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: