Rovnost příležitostí pro muže a ženy

Název práce: Rovnost příležitostí pro muže a ženy
Autor(ka) práce: Pucová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zmapování problematiky rovných příležitostí v České republice. Posouzení postavení žen a mužů na trhu práce. Faktory způsobující příjmovou nerovnost mužů a žen v České republice.
Klíčová slova: rovné příležitosti; příjmová nerovnost; gender
Název práce: Occasion Equality for Man and Woman
Autor(ka) práce: Pucová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to outline the problems of equal opportunities in the Czech republic and to judge sex discrimination in the labour market and its factors.
Klíčová slova: equal opportunities; income inequality; gender

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu informací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2009
Datum podání práce: 26. 4. 2011
Datum obhajoby: 17. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23183/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: