Kulturní kapitál Křivoklátska a jeho využití v cestovním ruchu

Název práce: Kulturní kapitál Křivoklátska a jeho využití v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Rabasová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je analýza kultury a cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ve středních Čechách. Ta má velký potenciál stát se oblíbenou a prosperující destinací díky dlouhé historii, bohatému kulturnímu kapitálu a ojedinělé přírodě. V textu jsou nejprve pro snadnější orientaci v tématu vysvětleny základní pojmy týkající se této problematiky a následně popsán kulturní kapitál tohoto území. Poslední část se věnuje propojení kultury a cestovního ruchu Křivoklátska se zaměřením na tvorbu destinace Křivoklátsko. Po analýze infrastruktury využitelné pro cestovní ruch následuje rozbor managementu a částečně i marketingu oblasti. Současná situace je prezentována na analýze Informačního střediska Budy v Křivoklátě, které je jediným turistickým centrem v tomto jedinečném území.
Klíčová slova: cestovní ruch; kulturní kapitál; Křivoklátsko; kultura
Název práce: Cultural capital of Krivoklatsko and its influence on tourism
Autor(ka) práce: Rabasová, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is analyzing culture and tourism in Krivoklatsko Protected Landscape Area in Central Bohemia. It has large potential to become a favorite and prosperous destination due to long history, plentiful cultural capital and rare nature. Firstly, basic definitions are given for better orientation and understanding of this theme and then there is described a cultural capital of this area. Last part focuses on culture and tourism in Krivoklatsko with a view to creation of the destination Krivoklatsko. After analysis of tourist infrastructure the study of management and partly of marketing follows. Present situation is presented by analysis of Information Centre Budy in Krivoklat.
Klíčová slova: tourism; Krivoklatsko; cultural capital; culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 20. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29321/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: