Exportní strategie firmy Ferrit s.r.o. a její působení na ruském trhu

Název práce: Exportní strategie firmy Ferrit s.r.o. a její působení na ruském trhu
Autor(ka) práce: Kovář, Hynek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je představit firmu Ferrit s.r.o. a její působení na ruském trhu. V úvodní části se práce zabývá především úkony, které musí firmy učinit před tím, než vstoupí na zahraniční trh. Ve druhé části je představena samotná firma Ferrit s.r.o., která se zabývá výrobou strojů do prostředí s nebezpečím výbuchu, a je nastíněno její působení na domácím trhu i na zahraničních trzích. Třetí část se zabývá působením firmy na ruském trhu. Nastiňuje situaci na trhu, uvádí konkurenty, kteří se na trhu vyskytují, a služby, které firma v Rusku nabízí. V závěru třetí je SWOT analýza a doporučení pro další působení firmy na ruském trhu.
Klíčová slova: Ferrit s.r.o.; důlní technika; Rusko; Exportní strategie
Název práce: Export strategy of firm Ferrit s.r.o. and its operations on Russian market
Autor(ka) práce: Kovář, Hynek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aim of the bachelor thesis is to introduce company Ferrit s.r.o. and its operations on Russian market. First part focuses on actions, that companies have to undertake before they enter a foreign market. In second part is introduced company Ferrit s.r.o. whose subject of enterprise is to produce machinery intended for use in potentially explosive atmospheres. In this part is also outlined its operations on domestic and foreign markets. Third part deals with company operations on Russian market. It outlines the market situation, brings in the competitors in the market and services that company offers in Russia. At the end of third part is SWOT analysis and recommendations for further actions of the company on Russian market
Klíčová slova: Mining equipment; Ferrit s.r.o.; Russia; Export strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 20. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28238/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: