Typy e-Shopů a jejich možnost propagace na internetu

Název práce: Typy e-Shopů a jejich možnost propagace na internetu
Autor(ka) práce: Kučera, Antonín
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Oganesjan, Narek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce seznamuje čtenáře s aktuálně dostupnými řešeními internetových obchodů neboli eshopů a ukazuje možnosti propagace eshopů v rámci internetu. První část je zaměřena na jednotlivé typy řešení eshopů a snaží se zdůraznit jejich jednotlivé výhody, nevýhody a funkcionalitu. Další část práce se zaměřuje na samotnou internetovou propagaci, kde vysvětluje nejdůležitější pojmy a nástroje jakou jsou SEM, SEO, PPC, copywriting, banner, affiliate a další, které lze využít při propagaci eshopu. Pro úplnost jsou uváděny i méně využívané nástroje jako Advergaming, Video reklama a další. Poslední část je věnována budoucímu vývoji v oblasti eshopů a jejich možné propagaci. Jsou zde popsány možné trendy, metody a technologie, které s největší pravděpodobností budou využívány v příštích několika letech. Součástí práce jsou i některá doporučení, která vycházejí z vlastních osobních i profesionálních zkušeností z této oblasti. Nelze tyto doporučení brát jako bernou minci, ale je možné nad nimi alespoň zapřemýšlet a popřípadě se jimi řídit.
Klíčová slova: copywriting; internetový obchod; banner; eshop; SEO; PPC; internetový marketing
Název práce: Types of eshops and promotion on the internet
Autor(ka) práce: Kučera, Antonín
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Oganesjan, Narek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Paper deals with the currently available solutions, online stores or eshops and shows the possibility of promoting them on the Internet. The first part focuses on different types of solutions of eshops and tries to emphasize their individual advantages and disadvantages, and functionality. Next part focuses on the promotion on the Internet itself and explains the key concepts and tools such as SEM, SEO, PPC, copywriting, banner, affiliate, and others that can be used to promote the eshop. For completeness there are given the less-used tools as Advergaming, video ads and more. The last part is devoted to future developments in the eshops and their possible promotion. There are also described possible trends, methods and technologies that are most likely to be used in the next few years. The work also includes some recommendations based on personal and practical experience in this area. These recommendations can not be taken as face value, but you it can be used as guidelines.
Klíčová slova: copywriting; banner; PPC; SEO; internet marketing; eshop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 21. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29684/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: