Vývoj trhu nemovitostí ve Španělsku

Název práce: Vývoj trhu nemovitostí ve Španělsku
Autor(ka) práce: Forejtová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vývojem trhu nemovitostí ve Španělsku mezi roky 2000 a 2010. Sektor stavebnictví se významně se podílel na HDP země, vytvářel nová pracovní místa a byl dokonce nazýván hnacím motorem španělské ekonomiky. První část práce je zaměřena na hlavní příčiny rozmachu tohoto trhu. Dále jsou rozebírány úrokové sazby a s nimi související vývoj na hypotečním trhu. Následující část je věnována samotné výstavbě nemovitostí a růstu jejich cen. Závěr práce popisuje vznik spekulativní bubliny na tomto trhu a situaci po jejím splasknutí.
Klíčová slova: Španělsko; spekulativní bublina; Trh nemovitostí; hypoteční trh; růst cen; úrokové míry
Název práce: The evolution of Spanish Real Estate Market
Autor(ka) práce: Forejtová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work describes the evolution of Spanish Real Estate Market between the years 2000 and 2010. The construction sector contributed significantly on the GDP, it created new jobs and it was even called the engine of whole Spanish economy. Initially, the work focuses on main causes of the market growth. Further, there is an analysis of the evolution of interest rates which partially explains the evolution of mortgage market. Following part concerns construction itself and the growth of the prices on this market. The conclusion describes the formation of the speculative bubble on Spanish Real Estate Market and the situation emerged after its explosion.
Klíčová slova: Real Estate Market; Spain; speculative bubble; mortgage market; interest rates; prices growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2010
Datum podání práce: 14. 5. 2011
Datum obhajoby: 17. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: