Public Relations in Qlik.cz company

Název práce: Public Relations in Qlik.cz company
Autor(ka) práce: Vrkočová, Pavlína Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nesnídalová, Jitka; Ing.
Oponenti práce: Boháč, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aktivitami Public Relations ve vybrané organizaci. Teoretická část představuje stručný úvod do problematiky PR. Praktická část se zabývá definováním cílové skupiny a následně přípravou tiskové konference. V práci je také proveden výzkum, který přináší informace o možné budoucí strategii společnosti. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení projektu Public Relations a návrhům na zlepšení pro vybranou společnost.
Klíčová slova: Public Relations; tisková konference; cílová skupina; výzkum; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: