Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Název práce: Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Autor(ka) práce: Kopecký, Jindřich Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nozokomiální infekce jsou v současné době významnou příčinou vzrůstající morbidity a mortality ve všech zdravotnických zařízení. Neznalost či ignorance metod prevence nozokomiálních nákaz může vést k závažnému ohrožení zdraví a života pacienta a výraznému zvýšení nákladů na léčbu. Práce komplexně představuje problematiku nozokomiálních nákaz a jejich efektů na lůžkové zdravotnické zařízení. Pozornost je věnována charakteristice procesu šíření nákaz, popsání současného stavu ve sledování a prevenci nákaz a konečně popsání situace v jedné nemocnici okresního typu.
Klíčová slova: nozokomiální nákazy;nemocniční infekce;rezistence;antibiotika;surveillance;MRSA
Název práce: Nosocomial Infections in an In-Patient Department
Autor(ka) práce: Kopecký, Jindřich Bc.
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Institut managementu zdravotnických služeb

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 24. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: