Rizikový kapitál jako nástroj financování podnikatelské činnosti

Název práce: Rizikový kapitál jako nástroj financování podnikatelské činnosti
Autor(ka) práce: Cupák, Patrik
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Černohlávková, Eva; Baláž, Peter; Kursová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rizikový kapitál (Venture Capital) je jednou z mnoha alternativních forem financování, představuje poměrně nový, doposud zřídka užívaný způsob financování podnikatelských záměrů či aktivit. Tento kapitál vstupuje obvykle do základního kapitálu podnikatelských subjektů, jejichž úspěšnost již od počátku nese známky zvýšené rizikovosti. Avšak v případě úspěšného vývoje nabízí tato investice vysoký potenciál svého zhodnocení. Převážně se jedná o financování nově založených společností s vysokým inovačním a rozvojovým potenciálem, vycházejícím ze specifických znalostí svých majitelů, či klíčových zaměstnanců. Hlavním cílem předkládané práce je postupně charakterizovat a definovat celý systém Private Equity investic, analyzovat prvky, vztahy a toky tohoto systému, a dále porovnat vývoj systému z hlediska času, geografického umístění, objemu a struktury Private Equity investic a jeho výnosnosti. Snahou je charakterizovat rizikový kapitál a tím přispět k odstranění nejednoznačnosti jeho definování. Dále zprostředkovat co nejaktuálnější informace o rizikovém kapitálu, jako perspektivním systému financování podnikatelské činnosti a také o vývojových tendencích Private Equity v regionu SVE, Evropy a ČR. Těžištěm zkoumání z hlediska geografického a časového není pouze Česká republika, ale a to zejména, region střední a východní Evropy (SVE) v komparaci s celoevropským trhem Private Equity. Jako základní časové měřítko zkoumání jsem převážně zvolil roky 2005, 2006 a 2007. Ovšem v některých částech této disertační práce zkoumám některé jevy v širším časovém rozlišení z důvodu nalezení základních faktorů, kterými byl vývoj v letech 2005 až 2007 nejvíce ovlivněn.
Klíčová slova: Zpetne odkupy; Rizikovy kapital; Private Equity
Název práce: Private Equity and Venture Capital Investment
Autor(ka) práce: Cupák, Patrik
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Černohlávková, Eva; Baláž, Peter; Kursová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This doctoral thesis is focused on the most progressive part of alternative financing for small business nowadays, on Private Equity and Venture Capital. Despite its undeniable importance, compared to the more traditional ways of collecting financial resources for further business development, only very little research has been done in this area from the point of view of economics sciences. The recent world financial crisis has only served to highlight the importance of Private Equity. However, the theory is still unable to provide answers to many questions raised by practice. In view of that, the main aim of the thesis is to provide detailed description of the field, examine the current trends in Private Equity investment and introduce Private Equity as one of the most perspective systems of business activity financing. The thesis is divided into three main parts. The definition of financial market, its functioning as well as the main agents are included in the first part of the dissertation. The second part deals with the comparison between the EU and its new member states represented by the region of Central and Eastern Europe, and also examines the factors that have been influencing Private Equity development in the last four years and their mutual interdependencies. In the third part, the original valuation model measuring total returns of Private Equity investments is developed. In his dissertation, the author tests the following hypotheses: 1. Private Equity can be considered as one of the most risky investments among all. Total return from PE is well above the average of any other forms of investment. 2. The total amount of Private Equity investments in CEE region is growing steadily. The largest part of this investment is constituted by Buy-outs. Both tested hypotheses are confirmed. This doctoral thesis of Patrik Cupak provides a detailed analysis of Private Equity investments development. The main contribution of the dissertation is the fact that it represents the first analysis comparing the actual situation in Private Equity investments in European and CEE region of this type. The thesis also has significant theoretical and practical contributions due to its wide content and original analysis in this field. Its findings can be thus used in both, practice as well as the academic field.
Klíčová slova: Buy-outs; Private Equity; Venture Capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2006
Datum podání práce: 9. 10. 2009
Datum obhajoby: 18. 12. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22151/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: