Národní model socálně-ekonomického rozvoje Uzbekistánu a spolupráce se zeměmi Evropské unnie

Název práce: Národní model socálně-ekonomického rozvoje Uzbekistánu a spolupráce se zeměmi Evropské unnie
Autor(ka) práce: Karimov, Dilshodjon
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Kašpar, Václav; Konečný, Čestmír; Wahla, Arnošt
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hovoříme-li o zkoumání a rozpracování daného tématu, je třeba poznamenat, že za poslední dvě desetiletí se v uzbecké i zahraniční literatuře nedostalo seriózního vysvětlení. Je ale třeba poukázat na skutečnost, že problém integrace a zájmů Republiky Uzbekistánu v regionu na tom či onom stupni je vysvětlován v pracích prezidenta Republiky Uzbekistánu I. A. Karimova. Nakonec, také publikace, projevy a rozhovory státních a politických představitelů umožňují definovat prioritní směry ve dvoustranných i vícestranných vztazích. Ze širokého spektra zdrojů dané skupiny je třeba zdůraznit projevy a intervia prezidenta Republiky Uzbekistánu I. A. Karimova. V nich jsou vyhodnocovány politické procesy v postsovětském prostoru po rozpadu SSSR, je v nich zmiňováno geopolitická situace ve Střední Asii a problémy integrace. Jako aktuální se jeví rovněž projevy a rozhovory členů vlády a představitelů zahraniční politiky orgánů Společenství nezávislých států (SNS). Navíc je nutno poznamenat, že zájmy různých mocenských geopolitických center ve Střední Asii jsou bezprostředně podřízeny politice různých mocností v regionu. Aktuálnost předkládané práce také spočívá v tom, že současná etapa je charakteristická vyostřováním světové finančně ekonomické krize, vzniklé jako negativní efekt globalizace a integrace světového společenství. Integrace ekonomik světového společenství je podmíněna samotným životem. Rozvoj výroby je možný na základě upevnění společného trhu, rozšíření kooperace a prohloubení dělby práce mezi zeměmi Aktuálnost vyplývá rovněž ze zřetelné propojenosti světových mocenských center, z jejich vzájemého střetávání včetně problémů integrace v regionu a z vnější politiky Republiky Uzbekistánu. To našlo odezvu jak ve vzájemném působení a soupeření různých geopolitických sil v regionu, tak i ve specifičnosti, určující priority vnější ekonomiky, principy, kurs a geopolitickou orientaci středoasijských zemí. Do současné doby Uzbekistán a země Evropské unie položily dostatečně pevný základ dlouholeté spolupráce zemí v politických, ekonomických, kulturních a humanitních oblastech. Aktivnější vzájemné působení Uzbekistánu a Evropské unie se jeví nejdůležitějším faktorem současných mezinárodních ekonomických vztahů. To vše ještě není náležitými způsoby prozkoumáno a vyjasněno, čímž je jen zvýrazněna mimořádná aktuálnost disertace, protože solidních prací, zasvěcených etapám formování uzbeckého modelu a rozvoji tržní ekonomiky, ještě v Uzbekistánu není dostatečně mnoho, stejně jako prakticky neexistují práce zkoumající vnější ekonomické vztahy Republiky Uzbekistánu, zvláště pak v kontextu globalizujících se světových hospodářských vztahů.
Klíčová slova: Geopolitika; Evropské unie; Uzbekistán
Název práce: National model of social-economic reforms of Uzbekistan and cooperation with countries of European Union
Autor(ka) práce: Karimov, Dilshodjon
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Kašpar, Václav; Konečný, Čestmír; Wahla, Arnošt
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented dissertation is devoted to the problems of transition economy efficient functioning of Uzbekistan based on the Uzbek model of economic reforms and distinctive futures, and factors which are impacting to form national models: mentality, religion and confessional orientation, integration and participation in the world community, national treasure and political structure of government, geopolitical and economical situation, communication, culture and tradition. The key problems, such as reaching macroeconomic stability and social orientation of economy, strengthening plural economy, integration of Uzbekistan to the world community are discussed in the theme. Economic reforms in Uzbekistan begun due to real opportunities of national economy and mentality of the nation. National construction model of the economic reform of Uzbekistan relied on the principal positions such as social orientation, problem solution of economic stabilization, macroeconomic increase, economic regulations based on market principle, liberalization of economy by minimization of government control ("invisible hand"), keeping the government to play an active role in solving social problems and having a chance to select potential foreign investment. World economy and international policy come out in the united block, changing with places as the subject and the object. Thus, international economic relation represent by itself the alloy of the economy and policy, brought to the level of adoption and realization of the administrative solutions and rivalry in modern world, determination of forms and methods of development and improvement of the market economy, that became an important factor of social development and solution of the crucial problems of economic and social progress. Taking into consideration all these, the work is built by the logic and contemporary principles of international economic relations. The dissertation begins with the introduction part, where the importance of the theme is substantiated, the purposes and tasks are formulated, the object is selected, and the subjects of experiment, scientific novelty, theoretical and practical significance of work is reflected; continuing the study with the further main parts of the dissertation that analyze and evaluate the key problems to be solved. It is formed taking into account the logical sequence of the theme and solution of both theoretical and systematic problems of the formation and reformation under the contemporary conditions. The first part of the dissertation, under the title: "Theoretical-methodological bases of the national model of the economic reforms of Uzbekistan", analyses the survey of the international experience of transition into the market relations, and also special features, principles and stages of forming the national model of Uzbekistan. In part "Foreign economic policy of Uzbekistan - the mechanism of their realization" the special features of commercial and economic reformation, change in principles and priorities of foreign economic policy, their interrelation taking into account by world financial and economic crisis are investigated. The third part assesses the geopolitical situation, prospects for the development of collaboration and strategy of the European Union towards the CA region and evaluates the significance of Afghanistan. In the further part "Uzbekistan and the European states: priorities and directions of their collaboration", the export relations of the republic with the European Union countries is investigated, and also the future prospect for the development of collaboration is evaluated. To conclude the main challenges of transition economy of the country on the base of Uzbek model of economic reforms are identified and the proposals are formulated, that occurred as a result of a study. It is necessary to point out that the years of independence became the time of the active entry of Uzbekistan into the international arena, the dynamic conduction of independent policy. The collaboration of young Uzbek state with the countries of Europe with the qualitatively new content was filled. Being located in the heart of central Asia, sovereign Uzbekistan actively participates in the European program of strengthening stability and safety in Europe and Asia, strengthening democratic values. Commercial and economic, political, cultural and scientific connections consecutively deepen. They contribute in forming and development of the democratic state with free market economy in Uzbekistan, steady integration of the country into the world community, to increase its respect, significance and authority in the international arena.
Klíčová slova: Uzbekistan; Geopolitics; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2006
Datum podání práce: 21. 12. 2009
Datum obhajoby: 26. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21297/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: