Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie

Název práce: Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie
Autor(ka) práce: Hnát, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Neumann, Pavel; Kabát, Ladislav; Čajka, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá teoretickou a empirickou analýzou trendů nového regionalismu, které dále aplikuje na příklad Evropské unie. Cílem doktorské disertační práce je teoreticky objasnit podstatu a projevy nového regionalismu ve světové ekonomice a konfrontovat je s aktuálním stavem a vyhlídkami integrace v Evropské unii. Hlavní otázkou je, zda je Evropská unie, která dosud patřila k nejúspěšnějším případům regionální integrace, dostatečně silným a flexibilním nástrojem svých členských států také ve změněných podmínkách globalizované ekonomiky a zda může efektivně naplnit své snahy o výraznější roli na regionální a globální scéně.
Klíčová slova: politická ekonomie; nový regionalismus; Evropská unie
Název práce: Global Political Economy of New Regionalism and the European Union
Autor(ka) práce: Hnát, Pavel
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Neumann, Pavel; Kabát, Ladislav; Čajka, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on theoretical and empirical analysis of the New Regionalism trends that are further applied to the case of the European Union. Aim of the thesis is to explain the substance and features of New Regionalism in the world economy and confront them with the current state of integration in the European Union. The matter is whether the European Union, which has belonged to the most successful examples of regional integration, is strong and flexible tool of its member states to cope with changing conditions of the globalized world economy and whether it can aspire for a more substantial role in regional and global governance.
Klíčová slova: European Union; New Regionalism; Political Economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2004
Datum podání práce: 29. 1. 2009
Datum obhajoby: 7. 4. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14790/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: