Transformační procesy v Ruské federaci a jejich vliv na podnikatelské prostředí - nové možnosti pro české exportéry

Název práce: Transformační procesy v Ruské federaci a jejich vliv na podnikatelské prostředí - nové možnosti pro české exportéry
Autor(ka) práce: Samsonyan, Hakob
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Plchová, Božena
Oponenti práce: Kalínská, Emílie; Petříček, Václav; Kubišta, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ruský trh dává velké příležitosti pro české exportéry v blízkém i vzdáleném výhledu. České firmy mohou využít komparativních výhod z ekonomických vztahů v minulosti: jazyková blízkost, obchodní kontakty, výrobní kooperace, dobré znalosti lokálních specifik. Požadavky modernizace, inovací v ruském civilním průmyslu a v infrastruktuře dávají mnoho příležitostí pro exportéry a stále více i pro investory. Cíle práce byly zaměřeny na zkoumání vlivu transformace v Rusku na změny v podnikatelském prostředí a dále na vývoj konkurenční pozice českých subjektů na ruském trhu. Práce hodnotí strategii české proexportní podpory v RF: aktivity MPO, ČEB a.s., EGAP a.s., Czech Trade. V obchodní politice je zdůrazněna potřeba reflektování ruské multipolární orientace směrem k teritoriální diversifikaci zahraničních ekonomických vztahů. Jako pomoc českým investorům je v práci provedeno hodnocení ruských regionů z hlediska investičního potenciálu a investičních rizik.
Klíčová slova: SWOT Analyza; Transformace Ruské Ekonomiky; Obchodní Politika
Název práce: Tranformation of Russian Federation and its impact on corporate environment - new oportunities for Czech exporters
Autor(ka) práce: Samsonyan, Hakob
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Plchová, Božena
Oponenti práce: Kalínská, Emílie; Petříček, Václav; Kubišta, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Russian market represents big opportunities for Czech exporters in the near and distant future. Czech companies have gained a lot of comparative advantages in the past periode: language simillarities, trade connections, cooperation of producing companies, good knowledge of local regional specifities etc. There are large scale of opportunities in traditional and new industry, glass and wooden industry, petrol and gas companies. It is necessary to know specific conditions and risks of the Russian market. To be competitive it requests not only to export but to account with capital participation. Objectives and Hypothesis of the dissertation: Basic goals: Analysis of the business climate in Russia as the result of the transformation process from centrally directed to market system and democracy. Evaluation of changes in the competitive position of Czech exporters and investors on Russian market. There are various measures and tools of the improvement of the competitiveness of Czech exports on the Russian market. As the member of the EU the Czech republic participates on all trade agreements valid in the trade relations between EU and Russia, first of all it is Partnership and Cooperation Agreement inclusive MFN regime (the Most Favoured Nation Clause). Czech exporters have a lot of strong points in the return to Russian market. There are also certain weaknesses, a lot of opportunities but also threatens. The Czech institutions which provide effective and complex credit and insurance support for Czech exporters are: Czech Export Bank and Export Guarantee and Insurance Company.
Klíčová slova: WTO; Trade Policy; Transformaton of Russian Economy; SWOT Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2004
Datum podání práce: 21. 5. 2009
Datum obhajoby: 29. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14770/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: