City logistika a simulace v city logistice

Název práce: City logistika a simulace v city logistice
Autor(ka) práce: Mervart, Michal
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Eisler, Jan; Kavalec, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá novým pojetím city logistiky. To představuje rozšíření na komplexní problematiku dopravy ve městech se všemi segmenty. Nové pojetí má definovány pojmy, základní definici, cíle, technologie, metodiku. Jako důležitá metoda city logistiky je v práci ověřována simulace, jsou simulovány varianty a následně změny vstupních parametrů v nich. Celý postup je průběžně ověřován na projektu přesunu nádraží v Brně.
Klíčová slova: nádraží v Brně; simulace; city logistika
Název práce: City logistics and simulation in city logistics
Autor(ka) práce: Mervart, Michal
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Eisler, Jan; Kavalec, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
One of the biggest problems of today is transport, especially in the cities. The transport has many negative effects, like congestions, pollution and others. The solutions of this situation are very hard and they have no integrated methodology. This doctoral thesis has two theoretic objectives: 1. set up new concept of city logistics, which means the integration of several disciplines, important for integrated admission to soluted problems 2. validate the pertinence of simulation in the new koncept of city logistics, created in objective 1 The thesis has also one concrete objektive, which is the validation of effectiveness of one project. The investigated project is removal of the train station in Brno.
Klíčová slova: main railway station in Brno; simulation; city logistics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2008
Datum podání práce: 1. 9. 2008
Datum obhajoby: 24. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14001/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: