The Use of the Coaching Technique in the frame of a Firm's Development and Managers ' Personal Development

Název práce: The Use of the Coaching Technique in the frame of a Firm's Development and Managers ' Personal Development
Autor(ka) práce: Kalinová, Renata Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena; Ing.
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou metody koučování a jejím využitím v oblasti rozvoje firmy a osobního rozvoje manažerů. Praktická část obsahuje konkrétní koučovací rozhovor pro konkrétní firmu a jeho manažera. Dále zahrnuje zápis koučovacího rozhovoru, jeho vyhodnocení a provedení ještě jednoho koučovacího rozhovoru a jeho vyhodnocení.
Klíčová slova: koučování; osobní rozvoj; motivace; manažerské dovednosti; Maslowova hierarchie potřeb; odpovědnost;realita; zpětná vazba

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: