Analýza efektivnosti přídavku na dítě v České republice

Název práce: Analýza efektivnosti přídavku na dítě v České republice
Autor(ka) práce: Šimberská, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje efektivnost přídavku na dítě v České republice a to konkrétně účinek vynaložených administrativních nákladů v systému státní sociální podpory. Práce se dělí na tři části. První kapitola charakterizuje samotný systém státní sociální podpory. Druhá část uvádí přehled základních metod nákladově užitkové analýzy, rozbor efektivnosti a spravedlnosti a vysvětlení administrativních nákladů systému. Třetí kapitola obsahuje přehled prostředků, které systému státní sociální podpory poskytuje přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dále zde uvádím administrativní náklady oddělení státní sociální podpory Opava a Vyškov. U těchto dvou oddělení provádím samotnou analýzu. Pro analýzu používám metodu Cost-Efectiveness Analysis neboli analýzu efektivnosti nákladů, kde jako vstupy používám administrativní náklady připadající na přídavek na dítě a na straně výstupů jednu kladně vyřízenou žádost o přídavek na dítě.
Klíčová slova: administrativní náklady; metody nákladově užitkové analýzy; efektivnost; přídavek na dítě; státní sociální podpora

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2007
Datum podání práce: 16. 5. 2007
Datum obhajoby: 6. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5624/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: