Charakteristika centrální banky na příkladu Evropského systému centrálních bank

Název práce: Charakteristika centrální banky na příkladu Evropského systému centrálních bank
Autor(ka) práce: Krč, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bakulová, Stanislava
Oponenti práce: Tuček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce podává nástin historického vývoje směřujícího k vybudování EMU a charakterizuje postavení moderní centrální banky na příkladu Evropské centrální banky. Zaměřuje se na problematiku nezávislosti centrální banky a otázkám bankovní regulace a dohledu na půdě Společenství. Závěr práce je odpovědí na otázku, zda je ESCB vymezen optimálně. Autor dospívá ke spíše negativnímu stanovisku.
Klíčová slova: ES.; nezávislost; ESCB; ECB; centrální banka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2007
Datum podání práce: 16. 5. 2007
Datum obhajoby: 14. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5627/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: