ERM II systém a ČR

Název práce: ERM II systém a ČR
Autor(ka) práce: Ptáčková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Urban, Luděk
Oponenti práce: Halás, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkou připravenosti České republiky na přijetí jednotné měny euro, respektive otázkou připravenosti na vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II (Exchange rate mechanism). Zabývá se historií evropské měnové integrace a ustanovením Maastrichtských konvergenčních kritérií a jejich dodržováním. V rámci konvergenčních kritérií hodnotí na základě Konvergenční zprávy dosavadní výsledky plnění kritérií jak Českou republikou tak ostatními členskými státy, které usilují o vstup do ERM II. Dále rozebírá mechanismu ERM II jak z historického hlediska, tak z procedurálního hlediska a také z pohledu zemí, které se tohoto mechanismu již zúčastnily a nebo jsou právě jeho součástí. Snaží se nastínit možná rizika, která by mohla vyplynout z pobytu koruny v tomto mechanismu, jakožto mechanismu fixování zúčastněné měny na euro v rámci tzv.fluktuačního pásma
Klíčová slova: Konvergenční zpráva; konvergenční kritéria; měnová integrace; mechanismus směnných kurzů ERM II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2007
Datum podání práce: 16. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5628/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: