Financování a fundraising hudebních festivalů

Název práce: Financování a fundraising hudebních festivalů
Autor(ka) práce: Cibulková, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o způsobech financování a fundraisingu zejména neziskových kulturních projektů. Teoretická část definuje pojmy neziskový sektor, fundraising a popisuje možné metody získávání finančních i nefinančních prostředků. Praktická část práce je zaměřena na příklady hudebních festivalů, které se zaměřují především na vážnou a starší hudbu - Struny podzimu, Svatováclavské slavnosti a Letní slavnosti staré hudby, které mají právní formu ziskové společnosti. Na těchto příkladech jsou popsány konkrétní fundraisingové metody a jejich fungování v praxi. V závěru práce je uvedeno celkové zhodnocení a posouzení, jak velký vliv má na fundraising a financování právní forma organizace.
Klíčová slova: hudební festivaly; nezisková organizace; fundraising
Název práce: Funding and fundraising of musical festivals
Autor(ka) práce: Cibulková, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with fundraising and funding ways in non-profit cultural projects. The theoretical part defines non-profit sector, fundraising and describes fundrising methods. The practical part introduces three examples of music festivals which focus on classical and early music -- Struny podzimu, Svatováclavské slavnosti and Letní slavnosti staré hudby, which have a legal form of profit company. There are described fundraising methods and their operation in practice. The last part includes total conclusion and assessment how much a legal form of organization has the effect on fundraising and funding.
Klíčová slova: musical festival; non-profit sector; fundraising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30984/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: