Propagace filmového festivalu na příkladu MFF Karlovy Vary

Název práce: Propagace filmového festivalu na příkladu MFF Karlovy Vary
Autor(ka) práce: Běloubková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem "Propagace filmového festivalu na příkladu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary" se zabývá problematikou zviditelnění takové události, jakou je filmový festival. V teoretické části jsou definovány pojmy, jako jsou: komunikace, marketingová komunikace, reklama či propagace a stručně se věnuje jejich vývoji.Především se práce zabývá marketingovými nástroji a zásadami úspěšné propagace a jejími prostředky. Závěry z teoretické části jsou aplikovány v části praktické a to se zaměřením na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
Klíčová slova: Propagace; Komunikační mix; Komunikace; Filmový festival; Reklama
Název práce: Film Festival Promotion: The Case Study of the International Film Festival Karlovy Vary
Autor(ka) práce: Běloubková, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis "Film Festival Promotion: The Case Study of the International Film Festival Karlovy Vary" examines visual presentation and promotion of film festivals. The theoretical part focuses on the definitions of the terms communication, marketing communication tools, advertising promotion, etc. and their historical development. Also mentioned are marketing tools and principles and resources of successful advertising. Findings from the theoretical part are applied in the practical part on the International Film Festival Karlovy Vary.
Klíčová slova: Promotion; Communication; Film festival ; Communication mix; Advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29275/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: