Systém národního účetnictví a hospodářský cyklus

Název práce: Systém národního účetnictví a hospodářský cyklus
Autor(ka) práce: Rybáček, Václav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zemplinerová, Alena
Oponenti práce: Šíma, Josef; Ondruš, Vítězslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá systémem národních účtů, jenž je klíčovou databází informací pro hospodářskou politiku. Na příkladu disponibilního důchodu je diskutován vztah SNA k ekonomické teorii, řešena je otázka, zde národní účetnictví následuje teoretické základy, jež stály u zrodu celého systému. Na příkladu HDP jsou diskutovány základní koncepty systému jako vymezení ekonomické aktivity, koncept přidané hodnoty a odvozené poptávky. Klíčovou otázkou je vazba ukazatele HDP na korektní zobrazení pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu. k analýze hospodářského vývoje české ekonomiky je využit alternativní ukazatel ekonomický aktivity.
Klíčová slova: vypovídací schopnost; ekonomická aktivita; ekonomická teorie; hospodářský cyklus; systém národního účetnictví
Název práce: System of national accounts and business cycle
Autor(ka) práce: Rybáček, Václav
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Zemplinerová, Alena
Oponenti práce: Šíma, Josef; Ondruš, Vítězslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis deals with system of national accounts providing information for economic policy institutions. Relation of the system to economic theory is examined with focus on disposable income. We try to answer the question if SNA follows theory originally used for construction the system or if SNA constitutes separated stream of economic theory. Then, crucial concepts of GDP calculation as definition of economic activity, value added concept or concept of derived demand are discussed. Key problem is the relation of GDP to business cycle anylsis, thus, we use alternative indicator of economic activity for analysis of Czech economy.
Klíčová slova: system of national accounts; economic activity; business cycle; economic theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2005
Datum podání práce: 30. 9. 2010
Datum obhajoby: 16. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14683/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: