Řízení projektů: Přesouvání datových center

Název práce: Řízení projektů: Přesouvání datových center
Autor(ka) práce: Šťastný, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se snaží provést přehled projektových metodik, pomocí kterých by mohl být řízen projekt přesunu datového centra. Cílem práce je na základě popisu jednotlivých metodik vybrat takové projektové metodiky, které by se mohly k přesunu datového centra využít. Na vybrané oblasti projektového řízení ukázat konkrétní rozdíly nejvhodnějších metodik a prakticky ukázat, jak by řízení této oblasti podle dané metodiky v praxi vypadalo.
Klíčová slova: PRINCE2; projektové metodiky; přesun; projekt; rizika; ITIL; metodiky; projektové řízení; ICB; PMBoK; COBIT; migrace; řízení rizik; datové centrum
Název práce: Project management: Data center migration
Autor(ka) práce: Šťastný, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is trying to review project methodologies which could be used for a data center migration project. The aim of this work is to choose a project methodology for the migration project, based on the methodologies' description. On selected area of project management will be shown the differences between the most suitable methodologies and a practical example of the chosen methodology will be prepared.
Klíčová slova: ITIL; methodology; project methodologies; transfer; migration; project; risk; risk management; project management; PRINCE2; ICB; PMBoK; COBIT; data center

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 22. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28799/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: