Strukturovaná data na webu: srovnání Linked Data a webových API

Název práce: Strukturovaná data na webu: srovnání Linked Data a webových API
Autor(ka) práce: Zemánek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Účelem této práce je nejdříve teoreticky popsat dvě v současnosti populární metody pro zpřístupňování strukturovaných dat na webu -- webová API a Linked Data -- a následně provést teoretické srovnání obou technik. Přínosem práce je tabulka srovnání a podrobné zpracování jednotlivých položek, přes které bylo srovnání webových API a Linked Dat provedeno. V závěru práce je vynesen verdikt, která z obou technik umožňuje z technologického hlediska lepší znovupoužití dat, jež jsou jejím prostřednictvím na webu vystavena.
Klíčová slova: linked data; web; strukturovaná data; webová API
Název práce: Structured data on the Web: Comparison of Linked Data and Web APIs
Autor(ka) práce: Zemánek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is, firstly, to describe the two popular ways of making structured data accessible on the Web, namely Web APIs and Linked Data; secondly, it is to conduct a theoretical survey of features of each of these two techniques. The contribution of this work lays in a table comparing Web APIs and Linked Data and a detailed description of each of the items in the table. In conclusion, this work gives a verdict on which one of these two techniques leads from a technological point of view to more reusable data on the Web.
Klíčová slova: web api; web; structured data; linked data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2010
Datum podání práce: 8. 12. 2010
Datum obhajoby: 22. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28617/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: