Finančná analýza Metrostav, a.s

Název práce: Finančná analýza Metrostav, a.s
Autor(ka) práce: Janíková, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou práce je Finančná analýza podniku Metrostav a.s. Cieľom tejto práce je preskúmať finančné zdravie podniku v rokoch 2001 ? 2006 pomocou analýzy účtovných výkazov a pomerovými ukazateľmi. Súčasťou práce je porovnanie výsledkov s hodnotami, ktoré dosahovali v danom období konkurenčné firmy od roku 2001 ? 2004.
Klíčová slova: bilančné pravidlá; pomerová analýza; stavebníctvo; finančná analýza; Metrostav
Název práce: Metrostav, a.s. financial analysis
Autor(ka) práce: Janíková, Miroslava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2007
Datum podání práce: 17. 5. 2007
Datum obhajoby: 29. 11. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5643/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: