Stav trhu v oblasti Enterprise Information Integration

Název práce: Stav trhu v oblasti Enterprise Information Integration
Autor(ka) práce: Dohnal, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem z oblasti integrace informací. Cílem práce je charakterizovat trh s IT prostředky, které se orientují na podporu Enterprise Information Integration. Abych cíle dosáhl, tak bude nejprve představena oblast EII. Výsledky budou sloužit k formulaci kritérií, které umožní analyzovat trh s těmito IT prostředky. Na základě formulovaných kritérií bude následně zhodnocen trh s prostředky a specifikovány jeho klíčové charakteristiky. Přínos této práce spočívá v podání uceleného popisu problematiky EII.
Klíčová slova: datová integrace; Enterprise Information Integration (EII); integrace informací; datová federace
Název práce: State of the market for Enterprise Information Integration
Autor(ka) práce: Dohnal, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the topic of information integration. The aim of the thesis is to characterize the market of IT resources for supporting Enterprise Information Integration. To achieve its objective, it will be first introduced the area of EII. The results will serve for formulating criteria that will be used to analyze the market of these IT resources. Based on the formulated criteria, there will be evaluated market offerings and then specified its key characteristics. The author's contribution to this work lies in the submission of a comprehensive description of the Enetrprise Information Integration.
Klíčová slova: data federation; data integration; Enterprise Information Integration (EII); information integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 23. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: