Americký dolar jako mezinárodní rezervní měna

Název práce: Americký dolar jako mezinárodní rezervní měna
Autor(ka) práce: Kozlerová, Pavlína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice vývoje amerického dolaru jako mezinárodní rezervní měny. V souvislosti s tím se práce dále zaměřuje také popsání vývoje americké platební bilance a dalších důležitých makroekonomických faktorů, jako například úroková míra, které měly v průběhu let vliv na postavení dolaru v mezinárodních financích. V první části je popsán vývoj dolaru, jeho kurzu a dalších činitelů v období po Druhé světové válce. V části druhé se pak setkáváme již s podrobnější analýzou americké národní měny a platební bilance mezi léty 1999 až 2009. Závěrem bakalářská práce obě tato období srovnává a vyvozuje současný pohled na americký dolar.
Klíčová slova: Americký dolar; Devizový kurz USD; Platební bilance USA
Název práce: American dolar as a international reserve currency
Autor(ka) práce: Kozlerová, Pavlína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is dedicated to the development of the U.S. dollar as the international reserve currency. In this context, the work also focuses further describe the evolution of U.S. balance of payments and other important macroeconomic factors like interest rates, which over the years had an impact on the dollar in international finance. The first part describes the development of the dollar's exchange rate and other factors in the period after the Second World War. In the second, then encounter has a more detailed analysis of the U.S. national currency and balance of payments between the years 1999 to 2009. Concluding part two periods are compared and concludes the current view on the U.S. dollar.
Klíčová slova: Balance of payment USA; American dolar; Exchange rate USD

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2011
Datum podání práce: 13. 5. 2011
Datum obhajoby: 29. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30817/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: