Metody predikce měnového kurzu a analýza měnového kurzu vybrané země

Název práce: Metody predikce měnového kurzu a analýza měnového kurzu vybrané země
Autor(ka) práce: Shchehlyuk, Oleksandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci se autor zabývá metodami predikce měnového kurzu, jmenovitě teorii parity kupní síly, teorii úrokové parity, a teorii platební bilance. Na začátku práce jsou všechny tyto metody stručně popsány, v další části jsou aplikované na měnový pár USD/JPY. Analýza byla provedená na 20. letem období mezi léty 1990 a 2010. Pro analýzu teorii parit, kupní síly a úrokové byly použitá měsíční data, pro analýzu platební bilance autoru použil data roční, vzhledem k délce zkoumaného období podrobnější členění by bylo nepřehledné. Na konci analytické části jsem rozebral jiné faktory, a vysvětlení, které mohli mít vliv na měnový pár USD/JPY ve sledovaném období. V této části jsem kladl důraz na intervence oficiální institucí na devizovém trhu. V závěru jsem shrnul všechny zjištěné poznatku a vyjádři vlastní názor k dané problematice.
Klíčová slova: platební bilance; japonský jen; americký dolar; teorie parity kupní síly; fundamentální analýza; měnový kurz
Název práce: Methods of prediction of the exchange rate and exchange rate analysis of selected countries
Autor(ka) práce: Shchehlyuk, Oleksandr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis the author deals with the exchange rate prediction methods, namely the theory of purchasing power parity, interest parity theory and the theory of balance of payments. At the beginning of the work, all these methods briefly described in the next section are applied to the currency pair USD / JPY. The analysis was performed on 20 years period between 1990 and 2010. For the analysis of the theory of rates, purchasing power and interest were used monthly data for the analysis of balance of payments authors used annual data, given the length of the period under review more detailed breakdown would be unclear. At the end of the analysis, I analyzed the different factors and explanations that could affect the currency pair USD / JPY over the period. In this section I emphasized the official institutions intervention in the foreign exchange market. In conclusion, I summarize the identified knowledge and express their own opinions on the matter.
Klíčová slova: U.S. dollar; interest rate parity; purchasing power parity; yen; Balance of Payments; exchange rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 29. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29526/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: