Marketing and the media in the new economy

Název práce: Marketing and the media in the new economy
Autor(ka) práce: Di, Alina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štědroň, Bohumír
Oponenti práce: Skokanova, Dagmar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
For the last couple of decades marketing and the media have been successfully cooperating together hand in hand improving business management around the world and setting new goals for companies to reach. Innovations in both areas have challenged current world of business and developed new approaches to theories of profitable companies. One of the main goals of coordination of media and marketing is to get familiar and closer to people and influence their decision making process. This paper is analyzing impact of media marketing on costumers' behavior in the new economy, exploring original and most popular advertising campaigns among consumers and measuring dependence on advertisement and promotion focusing on "old" and "new" media.
Klíčová slova: new economy; media ; marketing
Název práce: Marketing and the media in the new economy
Autor(ka) práce: Di, Alina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štědroň, Bohumír
Oponenti práce: Skokanova, Dagmar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Za posledních pár desetiletí marketing a média úspěšně spolupracovali, ruku v ruce zlepšovali řízení obchodu po celém světě a stanovili tak nové cíle pro společnosti. Inovace v obou sférách vybídly nynější obchodní svět a rozvinuly nové přístupy k teoriím o ziskovosti společností. Jeden z hlavních cílů spolupráce médií a marketingu je být blíže lidem a ovlivnit jejich rozhodovací proces. Tato práce analyzuje dopad mediálního marketingu na chování zákazníků v nových ekonomikách, zkoumající originální a nejvíce oblíbené reklamní kampaně mezi spotřebiteli a zároveň měřící závislost reklamy a propagace zaměřující se na "stará" a "nová" média.
Klíčová slova: nová ekonomika; média; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2010
Datum podání práce: 15. 8. 2011
Datum obhajoby: 30. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: